Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Swarzędz  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Swarzędz

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Swarzędz.

Mapa Geoportal Swarzędz
Mapa z granicą gminy Swarzędz

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzuul. Rynek 1Swarzędz, 62-020

Tel: 61 6512000

Fax: 61 6512211

Elektroniczna skrzynka podawcza: /6a199bnmde/SkrytkaESP

E-mail: umig@swarzedz.pl

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Numer TERYT gminy Swarzędz: 3021163

Witryna: www.swarzedz.pl

Władze lokalne: Burmistrz Marian Szkudlarekumig@swarzedz.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Swarzędza

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Swarzędz to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Swarzędz na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Swarzędza, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Swarzędza, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Swarzędza

Gmina Swarzędz w liczbach

Powierzchnia gminy Swarzędz*

102 km2

1426 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Swarzędz*

52 206 mieszkańców

87 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Swarzędz*

513 mieszkańców na km2

259 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Swarzędz

Geoportal Swarzędz prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Swarzędz, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Swarzędz.

Dostęp do danych Geoportalu Swarzędz

Jak powstał Geoportal gminy Swarzędz?

Geoportal Swarzędz powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Swarzędz, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Swarzędz.

Geoportal Swarzędz umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Swarzędz oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Swarzędz, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Swarzędz

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Swarzędz?

Informacje na Geoportalu Swarzędz

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Swarzędz?

Korzyści z Geoportalu Swarzędz

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Swarzędz?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Swarzędz.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Swarzędz łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Swarzędzu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Swarzędza zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Swarzędz, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Swarzędz oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Swarzędz. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Swarzędza możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Swarzędza. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Swarzędz. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Swarzędz.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Swarzędzu.

  Geoportal gminy Swarzędz posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Swarzędz. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Swarzędzu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Swarzędz przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Swarzędzu.

  W Geoportalu Swarzędz przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Swarzędz. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Swarzędzu. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Swarzędz zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Swarzędz, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Swarzędz oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Swarzędz.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Swarzędz. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Swarzędz są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Swarzędz podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Swarzędz.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Swarzędzu. W Geoportalu gminy Swarzędz udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Swarzędzu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Swarzędz.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Swarzędz. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Swarzędz.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Swarzędz, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Swarzędz. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Swarzędz.

 • Zabytki w gminie Swarzędz

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Swarzędz. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Swarzędz oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Swarzędz.

 • Informacje o wyborach w gminie Swarzędz

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Swarzędz. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Swarzędz i wiele istotnych informacji.

Geoportal Swarzędz dla mieszkańców

Geoportal Swarzędz jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Swarzędz. Na mapie Swarzędza sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Swarzędz mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Swarzędz. Korzystając z map Geoportalu gminy Swarzędz w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Swarzędz są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Swarzędz dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Swarzędz dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować