Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Swarzędz  sprawdź informacje Na Mapie gminy Swarzędz

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Swarzędz.

Mapa Geoportal Swarzędz

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzuul. Rynek 1Swarzędz, 62-020

Tel: 61 6512000

Fax: 61 6512211

Elektroniczna skrzynka podawcza: /6a199bnmde/SkrytkaESP

E-mail: umig@swarzedz.pl

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Numer TERYT gminy Swarzędz: 3021163

Witryna: www.swarzedz.pl

Władze lokalne: Burmistrz Marian Szkudlarekumig@swarzedz.pl

Gmina Swarzędz w liczbach

Powierzchnia gminy Swarzędz*

102 km2

1426 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Swarzędz*

52 206 mieszkańców

87 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Swarzędz*

513 mieszkańców na km2

259 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Swarzędz

Geoportal Swarzędz prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Swarzędz

Jak powstał Geoportal gminy Swarzędz?

Geoportal Swarzędz powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Swarzędz, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Swarzędz umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Swarzędz

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Swarzędz?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Swarzędz;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Swarzędz;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Swarzędz;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Swarzędz;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Swarzędza.
Informacje na Geoportalu Swarzędz

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Swarzędz?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Swarzędz;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Swarzędz;
 • Rejestr MPZP Swarzędz;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Swarzędz;
 • Mapa Topograficzna gminy Swarzędz;
 • Mapa Solarna gminy Swarzędz;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Swarzędz;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Swarzędz

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Swarzędz?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Swarzędz.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Swarzędz łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Swarzędzu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Swarzędza zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Swarzędz, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Swarzędz oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Swarzędz. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Swarzędza możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Swarzędza. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Swarzędz. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Swarzędz.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Swarzędzu.

  Geoportal gminy Swarzędz posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Swarzędz. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Swarzędzu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Swarzędz przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Swarzędzu.

  W Geoportalu Swarzędz przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Swarzędz. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Swarzędzu. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Swarzędz zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Swarzędz, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Swarzędz oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Swarzędz.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Swarzędz. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Swarzędz są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Swarzędz podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Swarzędz.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Swarzędzu. W Geoportalu gminy Swarzędz udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Swarzędzu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Swarzędz.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Swarzędz. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Swarzędz dla mieszkańców

Geoportal Swarzędz jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Swarzędz. Na mapie Swarzędza sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Swarzędz mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Swarzędz. Korzystając z map Geoportalu gminy Swarzędz w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Swarzędz są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Swarzędz dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Swarzędz dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu