Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Swarzędz w liczbach

Geoportal Swarzędz

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Swarzędz

Swarzędz, gmina w województwie wielkopolskim, powiat poznański.

Powierzchnia gminy Swarzędz wynosi 102 km2, zajmuje 1426 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Swarzędz zamieszkuje 52 206 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 87 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Swarzędz wynosi 513, jest 259 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Swarzędz. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Swarzędz prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Swarzędz.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Swarzędz: 1021426
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Swarzędz: 0,88453
Lesistość w % w gminie Swarzędz: 13,21792
Ludność na 1 km2 w gminie Swarzędz: 513259
Liczba ludności ogółem w gminie Swarzędz: 52 20687
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Swarzędz: 13,3109
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Swarzędz: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Swarzędz: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Swarzędz: 9,05-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Swarzędz: 62,7-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Swarzędz: 16179
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Swarzędz: 9,794
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Swarzędz: 86,5-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Swarzędz: 11165
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Swarzędz: 2146
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Swarzędz: 994,6267
Przedszkola bez specjalnych w gminie Swarzędz: 3148
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Swarzędz: 377,3572
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Swarzędz: 87,71218
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Swarzędz: 6,9140
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Swarzędz: 639381
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Swarzędz: 5 198-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Swarzędz: 4 688-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Swarzędz: 4 520-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Swarzędz: 94,6947
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Swarzędz: 84,6252
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Swarzędz: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Swarzędz: 84,8392
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Swarzędz: 90,81109
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Swarzędz: 84,5134

Źródłem danych statystycznych dla gminy Swarzędz jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Swarzędz, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Swarzędz. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.