Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Swarzędz - sprawdź miejscowy plan gminy Swarzędz

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Swarzędz? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Swarzędz.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Swarzędz.

MPZP Swarzędz
Mapa MPZP gminy Swarzędz

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Swarzędzu.

MPZP Swarzędz

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Swarzędz i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Swarzędz prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Swarzędza. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Swarzędz.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Swarzędz i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Swarzędz obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Swarzędz z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Swarzędza

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Swarzędza

0

218 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Swarzędz, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Swarzędz, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

4432 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Swarzędza.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Swarzędz z podziałem na lata

Rejestr MPZP Swarzędz

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Swarzędz. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr LXIX/728/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Chlebowej, Dożynkowej i Dalekiej w Gortatowie” – CZĘŚĆ BLXIX/728/202328-3-2023
Uchwała nr LXVII/716/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Kruszewnia i część obrębów Garby i Zalasewo - część III.BLXVII/716/202328-2-2023
Uchwała nr LXVI/694/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Keplera w Zalasewie.LXVI/694/202331-1-2023
Uchwała nr LXVI/693/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Michałówki i Łozinowej w Garbach”LXVI/693/202331-1-2023
Uchwała nr LXII/652/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportowych w ZalasewieLXII/652/202229-11-2022
Uchwała nr LXII/653/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Transportowej, Rivoliego i Poziomkowej w Zalasewie”.LXII/653/202229-11-2022

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Swarzędzu?

Za prowadzenie rejestru MPZP Swarzędz odpowiada wójt/burmistrz gminy Swarzędz. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Swarzędz nie obowiązuje, to urząd gminy Swarzędz wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Swarzędzu została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Swarzędz z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Swarzędz na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Swarzędza. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Swarzędz!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Swarzędz